راهنمای تدوین طرح تحقیق

راهنمای تدوین طرح تحقیق

عنوان : راهنمای تدوین طرح تحقیق

              (پروپوزال نویسی)

مؤلف : دکتر رضا صفری شالی

ناشر: جامعه و فرهنگ

نوبت چاپ :  چهارم

 

راهنمای تدوین طرح تحقیق

      (پروپوزال نویسی)

 

بي ترديد اهميت يک طرح پيشنهادي (پروپوزال) خوب در انجام درست و دقيق يک تحقيق علمي بر کسي پوشيده نبوده و مي-توان سرانجام خوبي را براي تحقيقي پيش بيني کرد که نویسنده توانسته در ابتدا يک طرح پيشنهادي خوب و منسجمي را تنظيم نمايد.


نکته اساسي در تدوين طرح پيشنهادي اين است که در اين زمينه، عمدتاً چارچوب خاصي (با مراحل يکسان) که مورد قبول و توافق همه صاحب‌نظران باشد، وجود ندارد و حتي در برخي موارد اختلاف نظرهايي هم مشهود است. به همين جهت، نگارنده سعي کرده که با مطالعه منابع معتبر علمی و نمونه طرح پيشنهادي نهادهاي مختلف علمي و اجرايي در رشته هاي مختلف، ضمن رعايت ساختار منطقي و منسجم و بيان اصول و کليّات مهم، چارچوب و محتواي نوشتار حاضر را طوري طراحي نمايد که مورد استفاده دانشجويان، محققان و کارشناسان در رشته‌هاي مختلف دانشگاهي (به خصوص رشته‌هايي که با روش پيمايش و داده‌هاي تجربي سر وکار دارند) قرار گيرد.