پروفسور

شارلوت برونته

رضا رضایی

220,000 ریال

مستأجر وایلدفل هال

ان برونته

رضا رضایی

300,000 ریال

قايق‌هايي از آتش (گزيده داستان‌هاي نويسندگان پساپست‌بوم آمريكاي لاتين)

ميشي استراوسفلد

بيوك بوداغي

100,000 ریال

ما در عكس‌ها زندگي مي‌كنيم

پریناز رئیسی

70,000 ریال

مرد بزرگ

كيت كريستنسن

سهیل سمی

130,000 ریال

و كوهستان به طنين آمد

خالد حسینی

خالد حسینینسترن ظهیری

260,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان