شوپنهاور

جوليان يانگ

حسن اميري آرا

180,000 ریال

در ستایش عشق

آلن بدیو

مريم عبدالرحيم كاشي

50,000 ریال

ژان ژنه و معماری خلاء

مهتاب بلوکی

مهتاب بلوکی .ابوالفضل الله‌دادی

250,000 ریال

تاريخچه كوتاهي از فلسفه

نایجل واربرتون

مریم تقدیسی

140,000 ریال

تبيين پست مدرنيسم

ستيون آر. سي. هيكس

حسن پورسفير

110,000 ریال

در جستجوی اصالت

چارلز گيان

آرش محمداولي

95,000 ریال

معماري زبان و ذهن در فلسفة ويتگنشتاين

آنتوني كِني

محمدرضا اسمخاني

160,000 ریال

سرگذشت فلسفه

براین مگی

حسن کامشاد

400,000 ریال

چرندیات پست مدرنیسم

آلن سوکال – ژان بریکمون

عرفان ثابتی

150,000 ریال

آگاهی و جامعه

هنری استیورات هیوز

هنری استیورات هیوزعزت الله فولادوند

105,000 ریال

ریاضیات زیبا

تام سیگفرید

مهدی صادقی

150,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان