درباره نقد گذری بر فلسفهٔ نقد

نوئل کارول

صالح طباطبایی

120,000 ریال

گفتگو با آندري تاركوفسكي

جان جانيوتو

آرش محمداولي

140,000 ریال

مبانی جامعه‌شناسی هنر

علی رامین

198,000 ریال

فناوری و فرهنگ آسیاب‌ها در ایران

غلامحسین صالحی

160,000 ریال

جامعه شناسی هنرها

ویکتوریا الکساندر

دکتر اعظم راودراد

210,000 ریال

پیش‌گفتاری بر هیچ

دونالد بارتلمی

مزدک بلوری

95,000 ریال

عناصر بنیادین در نظریه‌های روایت

دیوید هرمن

حسین صافی

128,000 ریال

نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

علی رامین

128,000 ریال

كندوكاوي در جامعه‌شناسي ادبيات

فرهنگ ارشاد

160,000 ریال

مبانی تاریخ هنر

داينا نيوئِل

داينا نيوئِلمجيد پروانه‌پور

160,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان