داستان پسامدرنیستی

برایان مک هیل

علی معصومی

240,000 ریال

معلم‌های نادان؛ رؤیت‌پذیری و آگاه‌سازی امر تروماتیک

محمد رضا تاجیک

70,000 ریال

رود راوی

ابوتراب خسروی

110,000 ریال

هوپاتیا

حسین سلیمانی

فاطمه شاداب

52,000 ریال

بازگشت هیتلر

تیمور ورمس

بهار مقربی

140,000 ریال

گفتگو با سم پکینپا

کوین جی. هیز

حسين كربلايي‌طاهر

150,000 ریال

دسیدریس اراسموس

فران ریس

پرستو رادمهر

52,000 ریال

پروفسور

شارلوت برونته

رضا رضایی

220,000 ریال

مستأجر وایلدفل هال

ان برونته

رضا رضایی

300,000 ریال

سنگ و سایه

محمدرضا صفدری‌

60,000 ریال

سکانس کلمات

سیدحسن حسینی

180,000 ریال

پروانه و یوغ

محمد چرم شیر

45,000 ریال

درآمدی بر ادبیات اسپانیایی ـ امریکایی

کاظم فرهادی

100,000 ریال

قايق‌هايي از آتش (گزيده داستان‌هاي نويسندگان پساپست‌بوم آمريكاي لاتين)

ميشي استراوسفلد

بيوك بوداغي

100,000 ریال

آثار باقیه

ابوریحان بیرونی

پرویز سپیتمان (اذکائی)

560,000 ریال

ما در عكس‌ها زندگي مي‌كنيم

پریناز رئیسی

70,000 ریال

مرد بزرگ

كيت كريستنسن

سهیل سمی

130,000 ریال

و كوهستان به طنين آمد

خالد حسینی

خالد حسینینسترن ظهیری

260,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان