نواندیشان ایرانی

سیدعلی محمودی

300,000 ریال

شوپنهاور

جوليان يانگ

حسن اميري آرا

180,000 ریال

مسائل اساسي پديدارشناسي

مارتين هايدگر

پرويز ضياءشهابي

300,000 ریال

فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای

ایون شرت

هادی جلیلی

140,000 ریال

در ستایش عشق

آلن بدیو

مريم عبدالرحيم كاشي

50,000 ریال

بینش‌های علم سیاست

فریبرز مجیدی

180,000 ریال

علم و عقلانیت/نزد پل فایرابند

غلامحسین مقدم حیدری

90,000 ریال

ژان ژنه و معماری خلاء

مهتاب بلوکی

مهتاب بلوکی .ابوالفضل الله‌دادی

250,000 ریال

تاريخچه كوتاهي از فلسفه

نایجل واربرتون

مریم تقدیسی

140,000 ریال

حکمت، معرفت و سیاست در ایران

مهدی فدایی مهربانی

260,000 ریال

فلسفه طنز

جان موریل

محمود فرجامی،دانیال جعفری

140,000 ریال

دکارت

جان کاتینگم

سید مصطفی شهر آیینی

128,000 ریال

در آمدی کوتاه به ذهن

جان سرل

محمد یوسفی

128,000 ریال

تولد پزشکی بالینی

میشل فوکو

فاطمه ولیانی

150,000 ریال

لاکان و امر سیاسی

يانيس استاوراكاكيسمحمدعلي جعفري

محمدعلي جعفري

140,000 ریال

تبيين پست مدرنيسم

ستيون آر. سي. هيكس

حسن پورسفير

110,000 ریال

نیچه و آری گویی تراژیک به زندگی

حميدرضا محبوبي آراني

230,000 ریال

قانون اخلاقی در درون من

اتفرید هوفه

رضا مصیبی

108,000 ریال

< 1 2 3 >

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان