بازخوانی نظریه اجتماعی

راجر سیبون

مسعود دارابی ، منصور حقیقتیان ، سید علی میرحسینی

220,000 ریال

نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی

تیم دیلینی

بهرنگ صدیقی وحید طلوعی

160,000 ریال

نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی

برنارد روزنبرگ لوئیس کوزر

فرهنگ ارشاد

160,000 ریال

نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی

جمال محمدی حمیدرضا جلائی‌پور

190,000 ریال

کشاکش آرا در جامعه‌شناسی

استیون سیدمن

هادی جلیلی

130,000 ریال

اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی

پیتر کیویستو

منوچهر صبوری

80,000 ریال

دوركيم مرده است؟

آرتور آسابرگر

شهناز مسمي‌پرست - شهرزاد قانوني

90,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان