دین در جوامع مدرن

دانیل ارویو لژه, پی‌یر برشون, ژان پل ویلم

علیرضا خدامی

200,000 ریال

درباره نقد گذری بر فلسفهٔ نقد

نوئل کارول

صالح طباطبایی

120,000 ریال

گفتگو با آندري تاركوفسكي

جان جانيوتو

آرش محمداولي

140,000 ریال

مبانی جامعه‌شناسی جوانان

برنهارد شفرز

کرامت‌الله راسخ

120,000 ریال

جامعه‌شناسی خودکامگی

علی رضا‌قلی

80,000 ریال

مبانی جامعه‌شناسی هنر

علی رامین

198,000 ریال

خدا

مهاتما گاندی

شهرام نقش تبریزی

80,000 ریال

نظریه های و تجربه های توسعه

کتی ویلیس

حسین ایمانی جاجرمی,پیمان پوررجب

195,000 ریال

فناوری و فرهنگ آسیاب‌ها در ایران

غلامحسین صالحی

160,000 ریال

مارکسیسم جامعه‌شناسانه

مایکل بوراوی

محمد مالجو

95,000 ریال

تاریخ اندیشه سیاسی غرب

جان مکللند

جهانگیر معینی علمداری

280,000 ریال

صور بنیانی حیات دینی

امیل دورکیم

باقر پرهام

358,000 ریال

متفكران اجتماعي معاصر

مازيار جفرودي

98,000 ریال

مدیریت شهری، از نظریه تا عمل (اداره شهرها در کشورهای درحال‌توسعه)

ماین پیتروان‌دیک

غلامرضا کاظمیان، حامد رستگار

150,000 ریال

مفهوم امر سیاسی

کارل اشمیت

یاشار جیرانی

95,000 ریال

تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی

مسعود چلبی

186,000 ریال

جامعه شناسی هنرها

ویکتوریا الکساندر

دکتر اعظم راودراد

210,000 ریال

جامعه‌شناسی

آنتونی گیدنز

حسن چاوشیان

340,000 ریال

< 1 2 3 4 5 6 >

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان