سارا شریعتی با دو کتاب درباره جامعه شناسی تشیع

سارا شریعتی با دو کتاب درباره جامعه شناسی تشیع

1- کتاب مقدمه ای بر مواجهه با علوم اجتماعی در متن سنت های شیعی نوشته آرمان ذاکری,با مقدمه ی سارا شریعتی

2- کتاب طلبه زیستن پژوهشی مقدماتی در سنخ شناسی جامعه شناختی زیست طلبگی نوشته مهدی سلیمانه,با مقدمه سارا شریعتی

سیاست در بستر زمان

سیاست در بستر زمان

سیاست در بستر زمان
تاریخ، نهادها و تحلیل اجتماعی
نویسنده: پل پیرسون
مترجم: محمد فاضلی
سال چاپ:93
ناشر:نی

قیمت:148000 ریال

دین

دین

دین
نویسنده: گئورگ زیمل
مترجم: امیر رضایی
سال چاپ :93
ناشر :نی
قیمت : 86000 ریال

معلم‌های نادان؛ رؤیت‌پذیری و آگاه‌سازی امر تروماتیک

معلم‌های نادان؛ رؤیت‌پذیری و آگاه‌سازی امر تروماتیک

معلم‌های نادان؛ رؤیت‌پذیری و آگاه‌سازی امر تروماتیک
نویسنده : محمدرضا تاجیک
ناشر : انتشارات تیسا
سال چاپ : 93
تعداد صفحه : ۱۲۱
قیمت : 70000 ریال

درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی

درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی

درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی
نویسنده: کالین های
مترجم: احمد گل‌محمدی
چاپ سوم: 92
ناشر :نی
قیمت : 180000ریال

درآمدی بر فلسفه تاریخ

درآمدی بر فلسفه تاریخ

درآمدی بر فلسفه تاریخ
نویسنده: مایکل استنفورد
مترجم: احمد گل‌محمدی
چاپ ششم:92
ناشر :نی
قیمت :156000 ریال