علوم ارتباطات

منابع جامع و کامل آزمون کارشناسی ارشد

علوم ارتباطات

 

قابل توجه داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات شامل بخش های ذیل می باشد.

 

1 - مبانی ارتباط جمعی با ضریب 1
2 - روش تحقیق و آمار با ضریب 1 (شامل روش تحقیق کمی و روش تحقیق کیفی و آمار)
3 - زبان تخصصی ارتباطات و زبان عمومی با ضریب 1
4 - روزنامه نگاری با ضریب 1
5 - تاریخ ایران و جهان با ضریب 1*بسته آموزشی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات .شامل خلاصه کلیه دروس مبانی ارتباط جمعی و روش تحقیق و آمار و زبان تخصصی و زبان عمومی و روزنامه نگاری و تاریخ ایران وجهان همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ تشریحی در خانه کتاب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران موجود می باشد.(برای دریافت لیست تفکیک شده ی منابع کارشناسی ارشد کتابهای مبانی ارتباط جمعی  و روش تحقیق و آمار و زبان عمومی و زبان تخصصی و روزنامع نگاری و تاریخ (علوم ارتباطات) با ما تماس بگیرید)