فلسفه علوم اجتماعی

منابع جامع و کامل آزمون کارشناسی ارشد

فلسفه علو اجتماعی

 

قابل توجه داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی

کنکور کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی شامل بخش های ذیل می باشد.

 

1- نظریه های جامعه شناسی با ضریب 2 و تعداد 25سوال در آزمون کارشناسی ارشد (شامل نظریه های کلاسیک و نظریه های مدرن)
2 - روش تحقیق و آمار با ضریب 2 و تعداد 25سوال در آزمون کارشناسی ارشد (شامل روش تحقیق کمی و روش تحقیق کیفی و آمار)
3 - زبان تخصصی علوم اجتماعی و زبان عمومی با ضریب 2 و تعداد 30سوال در آزمون کارشناسی ارشد  
4 - حوزه های تخصصی  فلسفه علوم اجتماعی با ضریب 3 و تعداد 20 سوال در آزمون کارشناسی ارشد  


*بسته آموزشی کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی .شامل خلاصه کلیه دروس نظریه های جامعه شناسی و روش تحقیق و آمار و زبان تخصصی و زبان عمومی و حوزه های مختلف فلسفه علوم اجتماعی همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ تشریحی در خانه کتاب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران موجود می باشد.


(برای دریافت لیست تفکیک شده ی منابع کارشناسی ارشد کتابهای نظریه و روش تحقیق و آمار و زبان عمومی و زبان تخصصی و حوزه های مختلف فلسفه علوم اجتماعی با ما تماس بگیرید)