جمعیت شناسی

منابع جامع و کامل آزمون کارشناسی ارشد

جمعیت شناسی

 

قابل توجه داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد جمعیت شناسی

کنکور کارشناسی ارشد جعیت شناسی شامل بخش های ذیل می باشد.

 

1 - نظریه های جامعه شناسی با ضریب 2 و تعداد 25سوال در آزمون کارشناسی ارشد (شامل نظریه های کلاسیک و نظریه های مدرن)
2 - روش تحقیق و آمار با ضریب 2 و تعداد 25سوال در آزمون کارشناسی ارشد (شامل روش تحقیق کمی و روش تحقیق کیفی و آمار)
3 - زبان تخصصی علوم اجتماعی و زبان عمومی با ضریب 2 و تعداد 30سوال در آزمون کارشناسی ارشد
4 - حوزه های تخصصی  جمعیت شناسی با ضریب3و تعداد 20 سوال در آزمون کارشناسی ارشد  *بسته آموزشی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی شامل خلاصه کلیه دروس نظریه های جامعه شناسی و روش تحقیق و آمار و زبان تخصصی و زبان عمومی و حوزه های مختلف جمعیت شناسی همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ تشریحی در خانه کتاب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران موجود می باشد.(برای دریافت لیست تفکیک شده ی منابع کارشناسی ارشد کتابهای نظریه و روش تحقیق و آمار و زبان عمومی و زبان تخصصی و حوزه های مختلف جمعیت شناسی با ما تماس بگیرید)