سارا شریعتی با دو کتاب درباره جامعه شناسی تشیع

سارا شریعتی با دو کتاب درباره جامعه شناسی تشیع

1- کتاب مقدمه ای بر مواجهه با علوم اجتماعی در متن سنت های شیعی نوشته آرمان ذاکری,با مقدمه ی سارا شریعتی

2- کتاب طلبه زیستن پژوهشی مقدماتی در سنخ شناسی جامعه شناختی زیست طلبگی نوشته مهدی سلیمانه,با مقدمه سارا شریعتی

 

در کتاب طلبه زیستن پژوهشی مقدماتی در سنخ شناسی جامعه شناختی زیست طلبگی با یک مطالعه میدانی در زیست طلبه‌ها و نیز مصاحبه‌های عمقی، سبک زندگی این قشر از جامعه را  بررسی کرده است. به طور مثال، زمان مطالعه، میزان مطالعه، نوع آثاری که طلبه‌ها مطالعه می‌کنند، وضعیت ملبس بودن طلاب به لباس روحانیت، سطح تحصیلات و وضعیت شغلی خانواده، انگیزه های ورود به حوزه های علمیه، میزان و نوع دسترسیشان به تکنولوژی هاهی ارتباطی، نگاه طلاب به مسائل زنان از جمله اشتغال و تعدد زوجات و برخی دیگر از وجوه زندگی  طلاب  از میان گفت‌وگو با آن‌ها استخراج شده است. سؤالاتی که از طلبه‌ها در  کتاب طلبه زیستن پژوهشی مقدماتی در سنخ شناسی جامعه شناختی زیست طلبگی  پرسیده شده و سنخ شناسی به کار گرفته شده در این اثر  می‌تواند چشم‌اندازی را از آینده این گروه اجتماعی به دست دهد.

این کتاب در  یک مقدمه  و شش فصل به مطالعه تطبیقی آثار علامه حکیمی، آیت الله جوادی آملی و دکتر علی شریعتی(نمایندگان مکتب تفکیک، فلسفه اسلامی و روشنفکری دینی) می پردازد و از خلال آن نسبت اسلام و علوم اجتماعی را بررسی می کند.

کتاب مقدمه ای بر مواجهه با علوم اجتماعی در متن سنت های شیعی توسط آرمان ذاکری فارغ التحصیل دانشکده علوم اجتماعی تهران و با مقدمه ی سارا شریعتی استاد و هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به چاپ رسید.