سارا شریعتی با دو کتاب درباره جامعه شناسی تشیع

سارا شریعتی با دو کتاب درباره جامعه شناسی تشیع

1- کتاب مقدمه ای بر مواجهه با علوم اجتماعی در متن سنت های شیعی نوشته آرمان ذاکری,با مقدمه ی سارا شریعتی

2- کتاب طلبه زیستن پژوهشی مقدماتی در سنخ شناسی جامعه شناختی زیست طلبگی نوشته مهدی سلیمانه,با مقدمه سارا شریعتی

دین

دین

دین
نویسنده: گئورگ زیمل
مترجم: امیر رضایی
سال چاپ :93
ناشر :نی
قیمت : 86000 ریال

درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی

درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی

درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی
نویسنده: کالین های
مترجم: احمد گل‌محمدی
چاپ سوم: 92
ناشر :نی
قیمت : 180000ریال

سیاست در بستر زمان

سیاست در بستر زمان

سیاست در بستر زمان
تاریخ، نهادها و تحلیل اجتماعی
نویسنده: پل پیرسون
مترجم: محمد فاضلی
سال چاپ:93
ناشر:نی

قیمت:148000 ریال

معلم‌های نادان؛ رؤیت‌پذیری و آگاه‌سازی امر تروماتیک

معلم‌های نادان؛ رؤیت‌پذیری و آگاه‌سازی امر تروماتیک

معلم‌های نادان؛ رؤیت‌پذیری و آگاه‌سازی امر تروماتیک
نویسنده : محمدرضا تاجیک
ناشر : انتشارات تیسا
سال چاپ : 93
تعداد صفحه : ۱۲۱
قیمت : 70000 ریال

درآمدی بر فلسفه تاریخ

درآمدی بر فلسفه تاریخ

درآمدی بر فلسفه تاریخ
نویسنده: مایکل استنفورد
مترجم: احمد گل‌محمدی
چاپ ششم:92
ناشر :نی
قیمت :156000 ریال