جمعیت شناسی

منابع جامع و کامل آزمون دکتری

جمعیت شناسی

 

 قابل توجه داوطلبان گرامی آزمون دکتری جمعیت شناسی

کنکور دکتری جمعیت شناسی شامل بخش های ذیل می باشد.

 

1- روشهای تحلیل جمعیت با ضریب 4
2 - روش تحقیق و آمار با ضریب 4 (شامل روش تحقیق کمی و روش تحقیق کیفی و روش تحقیق ترکیبی و آمار)
3 - حوزه های تخصصی جمعیت شناسی با ضریب 4 ( باروری و مرگ و میر )
4 - زبان عمومی با ضریب 1
5 - استعداد تحصیلی با ضریب 1*بسته آموزشی آمادگی آزمون دکتری. شامل خلاصه کلیه دروس روش های تحلیل جمعیت و روش تحقیق و آمار و زبان عمومی و حوزه های مختلف جمعیت شناسی همراه با تست های طبقه بندی شده دکتری و پاسخ تشریحی در خانه کتاب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران موجود  می باشد.(برای دریافت لیست تفکیک شده ی منابع آزمون دکتری کتابهای نظریه و روش تحقیق و آمار و زبان عمومی و  حوزه های مختلف جمعیت شناسی با ما تماس بگیرید)

 


 

توجه:
رشته های مرتبط که فارالتحصیلان آن میتوانند در رشته دکتری علوم اجتماعی  شرکت کنند به شرح ذیل می باشد.- مجموعه علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)
- تبلیغ و ارتباطات اجتماعی
- فلسفه علوم اجتماعی
- مطالعات زنان
- مطالعات فرهنگی
- پژوهش علوم اجتماعی
- برنامه ریزی و سیاستگذاری اجتماعی
- مدیریت خدمات اجتماعی
- برنامه ریزی شهری
- حقوق ارتباطات
- علوم ارتباطات اجتماعی
- مدد کاری اجتماعی
- ایران شناسی