جامعه شناسی و رفاه اجتماعی

منابع جامع و کامل آزمون دکتری

مجموعه علوم اجتماعی جامعه شناسی   و  رفاه اجتماعی

(مسائل اجتماعی ایران .  نظریه فرهنگی . توسعه روستایی . توسعه اقتصادی . سیاسی . رفاه اجتماعی . مردم شناسی )

قابل توجه داوطلبان گرامی آزمون دکتری جامعه شناسی و رفاه اجتماعی و مردم شناسی

کنکور دکتری جامعه شناسی و رفاه اجتماعی و مردم شناسی شامل بخش های ذیل می باشد.

 مرحله اول :

1- مبانی جامعه شناسی

2- مبانی مردم شناسی

3- مبانی تاریخ اجتماعی ایران

4- زبان عمومی

5- استعداد تحصیلی

مرحله دوم :

1- نظریه های جامعه شناسی با ضریب 4 (شامل نظریه های کلاسیک و نظریه های مدرن و فلسفه علوم اجتماعی )
2 - روش تحقیق و آمار با ضریب 4 (شامل روش تحقیق کمی و روش تحقیق کیفی و روش تحقیق ترکیبی و آمار)
3 - حوزه های تخصصی جامعه شناسی با ضریب 4 (شامل جامعه شناسی سیاسی .جامعه شناسی ادبیات .جامعه شناسی روستایی .جامعه شناسی توسعه .مسائل اجتماعی ایران )*بسته آموزشی آمادگی آزمون دکتری جامعه شناسی و رفاه. شامل خلاصه کلیه دروس نظریه های جامعه شناسی و روش تحقیق و آمار و زبان عمومی و حوزه های مختلف جامعه شناسی همراه با تست های طبقه بندی شده دکتری و پاسخ تشریحی در خانه کتاب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران موجود  می باشد.(برای دریافت لیست تفکیک شده ی منابع آزمون دکتری کتابهای نظریه و روش تحقیق و آمار و زبان عمومی و حوزه های مختلف جامعه شناسی با ما تماس بگیرید)

 


 

توجه:
رشته های مرتبط که فارالتحصیلان آن میتوانند در رشته دکتری علوم اجتماعی  شرکت کنند به شرح ذیل می باشد.- مجموعه علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)
- تبلیغ و ارتباطات اجتماعی
- فلسفه علوم اجتماعی
- مطالعات زنان
- مطالعات فرهنگی
- پژوهش علوم اجتماعی
- برنامه ریزی و سیاستگذاری اجتماعی
- مدیریت خدمات اجتماعی
- برنامه ریزی شهری
- حقوق ارتباطات
- علوم ارتباطات اجتماعی
- مدد کاری اجتماعی
- ایران شناسی