مطالعات زنان

منابع جامع و کامل آزمون کارشناسی ارشد

مطالعات زنان

 

قابل توجه داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشدمطالعات زنان

کنکور کارشناسی ارشد مطالعات زنان شامل بخش های ذیل می باشد.

 

1- نظریه های جامعه شناسی و مبانی جامعه شناسی با ضریب 2 و تعداد 25سوال در آزمون کارشناسی ارشد (شامل نظریه های کلاسیک و نظریه های مدرن)
2 - روش تحقیق و آمار با ضریب 2 و تعداد 25سوال در آزمون کارشناسی ارشد (شامل روش تحقیق کمی و روش تحقیق کیفی و آمار)
3 - زبان تخصصی علوم اجتماعی و زبان عمومی با ضریب 2 و تعداد 30سوال در آزمون کارشناسی ارشد  
4 - حوزه های تخصصی  حقوق زن در اسلام با ضریب 3 و تعداد 20 سوال در آزمون کارشناسی ارشد
5 - روانشناسی.با ضریب 1*بسته آموزشی کارشناسی ارشد مطالعات زنان .شامل خلاصه کلیه دروس نظریه های جامعه شناسی ومبانی جامعه شناسی  روش تحقیق و آمار و زبان تخصصی و زبان عمومی وحقوق زن در اسلام همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ تشریحی در خانه کتاب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران موجود می باشد.(برای دریافت لیست تفکیک شده ی منابع کارشناسی ارشد کتابهای نظریه و روش تحقیق و آمار و زبان عمومی و زبان تخصصی و حوزه های مختلفمطالعات زنان با ما تماس بگیرید)