جامعه شناسی جوانان

منابع جامع و کامل آزمون کارشناسی ارشد

جامعه شناسی جوانان

 

قابل توجه داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد جامعه شناسی جوان

کنکور کارشناسی ارشد جامعه شناسی جوان  شامل بخش های ذیل می باشد.

 

1 - نظریه های جامعه شناسی با ضریب 2 و تعداد 25سوال در آزمون کارشناسی ارشد (شامل نظریه های کلاسیک و نظریه های مدرن)
2 - روش تحقیق و آمار با ضریب 2 و تعداد 25سوال در آزمون کارشناسی ارشد (شامل روش تحقیق کمی و روش تحقیق کیفی و آمار)
3 - زبان تخصصی علوم اجتماعی و زبان عمومی با ضریب 2 و تعداد 30 سوال در آزمون کارشناسی ارشد  
4 - حوزه های تخصصی جوانان با ضریب 2 و تعداد 20 سوال در آزمون کارشناسی ارشد


*بسته آموزشی کارشناسی ارشد جوانان. شامل خلاصه کلیه دروس نظریه های جامعه شناسی و روش تحقیق و آمار و زبان تخصصی و زبان عمومی و حوزه های مختلف جوانان همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ تشریحی در خانه کتاب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران موجود می باشد.(برای دریافت لیست تفکیک شده ی منابع کارشناسی ارشد کتابهای نظریه و روش تحقیق و آمار و زبان عمومی و زبان تخصصی و حوزه های مختلف جوانان با ما تماس بگیرید)